فوتبال لب پادکستی است که هر هفته به مرور، تحلیل و بررسی فنی رقابت‌های هفتگی فوتبال اروپا می‌پردازد و شما می‌توانید با شنیدن آن تحلیل‌هایی را بشنوید که هیچ جای دیگری آن‌ها را نشنیده اید. فوتبال لب را می‌توانید از تمامی نرم‌افزارهای پادگیر بشنوید.

به غیر از قسمت‌های صوتی که بخش اصلی کار ماست، مجموعه فوتبال لب متن‌های تحلیلی، اخبار و اطلاعات فوتبالی، تاریخچه فوتبال و مطالب طنز نیز کار می‌کند. همچنین در این قسمت‌های مجزا به مسائل غیرفوتبالی می‌پردازیم.

اگر طرفدار تیم خاصی هستید و فکر می‌کنید که می‌توانید در این مجموعه به ما کمک کنید و نماینده تیم موردعلاقتون باشید پس درنگ نکنید و با ما در ارتباط باشید.