قوانین فوتبال

 

توی بخش قوانین فوتبال کالج فوتبال لب، قانون‌های فوتبال رو ریز به ریز بررسی می‌کنیم. چه قوانین داخل مستطیل سبز مثل داوری و چه قوانین مالی و مدیریتی که به خارج از زمین فوتبال اعمال میشن. با مقاله‌های این بخش، ارتفاع دیدتون به فوتبال کمی افزایش پیدا می‌کنه!

به دیگر بخش های کالج فوتبال لب هم سر بزنید!