چرا اسپانسر پادکست بشیم؟

در سال‌های اخیر با افزایش تعداد پادکست‌ها و مخاطب‌هاشون در دنیا، خیلی از از برند‌های مطرح برای معرفی خدمات یا محصولات خودشون، به سمت تبلیغات و اسپانسرینگ در پادکست اومدند و تو ایران هم محبوبیت پادکست‌ها مردم به حدی رسیده که برند‌ها و شرکت‌های مختلف و حتی کسب و کار‌های کوچک و شحصی هم تصمیم بگیرن اسپانسر پادکست بشن و به این شکل صدای خودشونو به گوش مخاطب های بی شمار این رسانه نوپا اما جذاب برسونن. اما چی باعث میشه که پادکست ها برای معرفی خدمات و محصولات شرکت‌های مختلف، یه گزینه جذاب وایده آل به حساب بیان؟

import { ApifyClient } from 'apify-client';

// Initialize the ApifyClient with API token
const client = new ApifyClient({
  token: '<YOUR_API_TOKEN>',
});

// Prepare actor input
const input = {
  "startUrls": [
    {
      "url": "https://www.transfermarkt.com/lionel-messi/profil/spieler/28003"
    }
  ],
  "proxyConfig": {
    "useApifyProxy": true
  },
  "crawlDepth": 1,
  "pageDepth": 1
};

(async () => {
  // Run the actor and wait for it to finish
  const run = await client.actor("petr_cermak/transfermarkt").call(input);

  // Fetch and print actor results from the run's dataset (if any)
  console.log('Results from dataset');
  const { items } = await client.dataset(run.defaultDatasetId).listItems();
  items.forEach((item) => {
    console.dir(item);
  });
})();