خانه پوشالی

خانه پوشالی (House of Cards)

تو بخش خانه پوشالی که از همین سریال با بازی فوق العاده کوین اسپیسی الهام گرفته شده، به پیوند بین سیاست و ورزش می‌پردازیم. داستان هایی که توی این بخش روایت می‌کنیم دو بخش می‌شن: 

سیاست‌مدارانی که در ورزش دخالت های مستقیم و غیر مستقیم داشتن از جمله امثال هیتلر، ژنرال فرانکو و غیره.

ورزشکارانی که پاشون به عرصه سیاست باز شده مثل دکتر سوکراتیس و ساموئل اتوئو و باقی کسایی که به حضور در عرصه ورزش قناعت نکردن.