پست های بازیکنان فوتبال

 

تو این بخش از کالج فوتبال لب، پست های بازیکنان فوتبال رو بهتون توضیح می‌دیم. از دروازبان گرفته تا بازیکنای خط دفاعی و میانی و حمله.

تاریخچه این پست ها، شرح وظایف شون و بازیکن‌های شاخص در تاریخ هر پست رو براتون بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم تمام مناطق زمین فوتبال رو پوشش بدیم!

به دیگر بخش های کالج فوتبال لب هم سر بزنید!