فوتبال لب اکسترا شماره شش

فوتبال اکسترای ششم رو به قیمت حداقل سی هزار تومان می‌تونید خریداری کنید. البته که تعیین حداکثر قیمت دست شماست و می‌تونید به هر مبلغی که دوست داشتید از فوتبال لب حمایت کنید.

حداقل قیمت: تومان30.000

حداقل قیمت: تومان30.000