فوتبال در رایش سوم

تومان25.000

اولین قسمت از فوتبال لب پلات با موضوع تاثیرات هیتلر و حزب نازی در فوتبال رو با حداقل قیمت بیست و پنج هزار تومان از اینجا خریداری کنید. البته که تعیین حداکثر قیمت و حمایت بیشتر از فوتبال لب به عهده شماست.

تومان